1a3zuet24

غار شاه بهرام (گچساران) Shah Bahram Cave

یکی از غارهای مشهور موجود در استان واقع در منطقه ی سردسیری شاه بهرام از توابع شهرستان باشت و در فاصله 90 کیلومتری شمال شرقی شهر دوگنبدان واقع و این منطقه دارای جنگلهای انبوه از نوع بلوط، بنه، کلخنگ، زبان گنجشگ و انواع بادام می باشد.اين غار به طول 200 متر و با دهانه‌اي به اندازة يک متر در مجاورت شهر باستاني شاه بهرام در شمال گچساران قرار دارد.

اثار و نشانه‌هاي موجود در بررسي‌هاي اولية غار شاه بهرام، حاکي از انتساب آن به دورة اشکانیان است.

تورها و اطلاعات گردشگری سفره خونه

https://www.instagram.com/sofrehkhune/