1artyfghjkl621

اسنک های خیابانی در ایران 1

به نظر شما خوراک های خیابانی یعنی چه ؟ که خوردن و تهیه و نگهداری آن ساده و راحت باشد . هوس انگیز و خوشمزه باشد . دیگر چه فاکتورهایی لازم دارد که غذای خیابانی به شمار بیاید ؟ البته در شهرهای مختلف غذاهای خیابانی متفاوت است و از فصل به فصل تنوع دارد .

زمستان ها لبو و شلغم و تابستان ها بلال و گردو و ... و علاوه بر اینها خوراکهایی که بشود به راحتی سرپا دو لقمه چپ کرد نیز در این گروه قرار میگیرند .

 

1artyfghjkl622

سمبوسه و فلافل از خوراکهای جنوب ایران هستند و بین مردم طرفدار زیاد دارد .

1artyfghjkl623

لشگرآباد یکی از مناطق عرب نشین شهر اهواز است،  وارد خیابان اصلی این محله که می شوید خیابانهای اطراف همه جا پر نور است و سرتاسر خیابان مغازه است، البته مغازه که نمی توان گفت، جلوی در هر خانه سقفی زده شده و غذا می فروشند. غذاها هم معمولا به 3 نوع خلاصه میشوند، سمبوسه ، فلافل و کبه.

این غذا خوریها که حدود 20 تا 30 مغازه کنار همدیگر هستند اسامی جالبی هم دارند از فلافل فروشی ابو حیدر، ابوعلی و ابو احمد گرفته تا رئال مادرید و بارسلونا.بعد از کمی بررسی قدمت و اصالت این فلافل فروشیها به این نتیجه رسیدم ابو حیدر که ظاهرا یک نسل از بقیه قدیمی تراست سابقه بیشتری از دیگران دارد . ظاهرا سابقه آنها در فروش فلافل به بیش از 40 سال می رسد.

1artyfghjkl624

اگر در تهران دوست دارید بخورید حتما به خیابان مروی سری بزنید و البته کوچه منوچهر خانی- بازار تهران نیز حدیثی دیگر و حکایتی ساده تر دارد .

سمبوسه جنوبی با سوسیس و گشنیز Persian Samosa

فلافل با جعفری