201510101051205

مجموعه نارنجستان قوام - شیراز (2)

نارنجستان قوام ، بیرونی خانه قوام بوده است که از زیرزمین به خانه قوام راه داشته است و از آن برای کارهای دیوانی، اداری و همچنین پذیرایی از مهمان‌ها استفاده می‌کردند.
بنای کنونی یعنی خانه قوام منزل شخصی او بوده و پس از محمد رضا خان قوام الملک سوم به پسر ایشان حبیب‌الله خان قوام الملک چهارم می‌رسد و سپس پس از مرگ او که املاکش تقسیم می‌گردد نارنجستان قوام به ابراهیم خان قوام الملک پنجم پسر ایشان می‌رسد که این امر همزمان با دوره رضاخان می‌گردد و در آن زمان رضا خان پهلوی تمامی القاب و اسامی را از نام اشخاص بر می‌دارد .

این باغ از عمارات دوره قاجاریه شیراز است که در محله بالاکفت و در قسمت شرقی انتهای خیابان لطفعلی خان زند واقع است. این محدوده تقریباً در نقطه انتهایی و شرقی شهر قدیم و در جایی که در گذشته دروازه دولت، دروازه منذر و کل شیخ ابوذرعه قرار داشته‌اند استقرار دارد.

مطابق اسناد تاریخی موجود در زمان حکومت زندیه حاج ابرایم خان کلانتر اعتماد الدوله شیرازی شیرازی به لطفعلی خان زند خیانت کرده و او به کرمان می‌گریزد و در کرمان کشته می‌شود.پس از به کرسی نشستن آقا محمد خان، حاج ابراهیم خان در طی این مدت تمام اقوام خود را در ولایات مختلف فارس ساکن می‌کند و هر یک را بر سر کاری می‌گمارد. پس از مدتی اطرافیان فتحعلی شاه کودتا کرده و ایشان را نسبت به حاج ابراهیم خان بدگمان و بدبین می‌کند تا جایی که او دستور به قتل حاج ابراهیم خان کلانتر و همه افراد خانواده اش می‌دهد.

از کل خانواده او تنها پسری به نام علی اکبر بر جای می‌ماند که به دلیل داشتن بیماری سل کشته نمی‌شود و بیماری او بعدها به طرز معجزه آسایی بهبود می‌یابد.در سفر فتحعلی شاه به شیراز علی اکبر خود را به او معرفی کرده و یاد آور می‌شود که ایشان تمام خانواده او را کشته‌اند. فتحعلی شاه که از کردار خود تا حدودی پشیمان بوده است او را مورد محبت خویش قرار می‌دهد و به او لقب قوام الملک را می‌دهد که نام کامل ایشان بدین شرح است: علی اکبر خان قوام الملک اول که از طرف فتحعلی شاه والی شیراز می‌گردد.

 

https://instagram.com/sofrehkhune/

تورهای تهرانگردی و ایرانگردی   

 https://instagram.com/tehrantour