1dcourt250

منار جنبان مسجد جامع ( سمنان )

مسجد جامع سمنان بنایی بسیار کهن و باارزش در سمنان است. در طول زمان تغییرات و تحولات زیادی در این مسجد بوجود آمده است، اما هم اکنون در آن آثار دوران سلجوقی و تیموری دیده می‌شود. عقیده بر این است که این مسجد در قرن نخست هجری و بر روی خرابه‌های آتشکده بنا شده است. مسجد جامع سمنان در طول تاریخ از لحاظ مذهبی، فرهنگی و اجتماعی از ارزش و اعتبار زیادی برخوردار بوده است. سبک معماری این بنا، به شیوه معماری آذری می باشد .

1dcourt249

مناره مسجد جامع سمنان یکی از منارهای تاریخی ایران متعلق به دوره سلجوقیان به شمار می‌رود که در گوشه شمال شرقی مسجد جامع قرار دارد. ارتفاع این منار از سطح زمین ۳۱/۲۰ متر می‌باشد و از روی بام به ارتفاع ۲ متر کتیبه‌ای با طرح و نقش بسیار زیبا از آجر و با خط کوفی تزئین شده‌است. منار مسجد جامع سمنان دارای دو كتیبه بسیار مهم به خط كوفی معقد یا برگدار (گره دار) است. در هر دو كتیبه كه یكی مشتمل بر آیات قرآن و یكی حاوی نام بانی بنا است. كتیبه فوقانی كه با فاصلة یك نوار تزئینی در گلویی منار قرار دارد آیه 32 سوره فصلت (سجده) را به شرح ذیل در خود جای داده است:
1dcourt248
كتیبه زیرین كه با اندكی فاصله از محاذی بام مسجد قرار دارد. دارای متنی به شرح ذیل است: "بسم الله امر ببناء هذه المناره الامیر الجلیل السیدا ابو حرب بختیار بن محمد مولی امیرالمؤمنین" چنین به نظر می رسد كه كتیبه ها بدون طرح قبلی بر روی منار ساخته شده و به همین جهت به دلیل كمی جا دو كلمه از آخر آیه را جا انداخته اند. علاوه بر آن این كتیبه در اثر تعمیراتی كه در سال 1336 هجری در آن صورت گرفته، توازن خود را از دست داده و از هیئت اصلی خود خارج شده است در طرحهای شهریار عدل كتیبه فوقانی را قبل و بعد از تعمیر نشان می دهد.

تورهای تهرانگردی و ایرانگردی   

  https://instagram.com/tehrantour

 https://instagram.com/sofrehkhune/