1312423421125

امامزاده محسن کریم آباد ( گلستان )

امامزاده‌ای در فاصله ۲ کیلومتری گرگان واقع درروستای کریم آباد مکانی سر سبز و دیدنی در کنار امکانات تفریحی و ورزشی در قدیم معروف به نخیل nokhailبوده. نخیل نامی بودکه اهالی به آن داده بودند و روستا را نیز به همین نام می‌شناختند. در این امامزاده که قدمتی طولانی دارد سنگ قبرهایی مربوط به قرن ۵و ۶ هجری یافت شده است.

امامزاده محسن از فرزندان امام موسی کاظم امام هفتم شیعیان است.

تورها و اطلاعات گردشگری سفره خونه