1312423421133

امام زاده آق امام ( استان گلستان )

این امام زاده در فاصله ۲ کیلومتری آزادشهر و جنب محور تهران به مشهد بر روی یک تپه بلند به ارتفاع ۳۰۰ متر واقع شده است و پذیرای مسافرین بسیاری می باشد . در نزدیکی این امام زاده آثاری از معجزه به چشم می خورد .

تورها و اطلاعات گردشگری سفره خونه