1a3dfrt13

روستای شاه بهرام (کهیلویه)   Shah Bahram town

روستای شاه بهرام در ۴۵ کیلومتری شمال غرب باشت و در مسیر جاده ارتباطی باشت به چرام و دهدشت قرار داره. این روستا از جنوب به روستای فتح، از شرق به روستای شادگان و روستای لار، از شمال به شهرستان چرام و از غرب به روستای نیمدور محدود می شه.شاه بهرام یه روستای کوهستانیه. لیزه مرتفع ترین نقطه در روستای شاهبهرامه. بنا به یک روایتی قدیمی ، قریب چهل امامزاده و زیارتگاه در روستای شاهبرام وجود داشته است .

1a3dfrt14ما در شرایط فعلی تعداد آنها بسیار کم و عبارتند از : مامن را (امامزاده محمد) ، پیر دهنیار ، پیر موحمد.

تورها و اطلاعات گردشگری سفره خونه

https://www.instagram.com/sofrehkhune/