1rr4r

 تور غار گل زر 

غار گل زرد  :   غاری‌ است رودخانه‌ای در در دامنه جنوب شرقی قله ۳۷۰۶ متری گل زرد که از مجموعه قله‌های ناظر بر کوه دماوند است. این غار که در استان مازندران، در منطقه پلور و در مراتع شمالی روستای منظریه قرار دارد، از معدود غارهای طبیعی موجود در این منطقه‌است.

2rr4r

عمق برخی از این حوضچه‌ها به ۴ متر می‌رسد.

3rr4r1

سطح درون غار از کربنات کلسیم پوشیده شده و درون آن چندین حوضچه آب سرد وجود دارد.

3rr4r

گل زرد از غارهای فعال آهکی است و زایش انواع «سازندهای آهکی» در آن ادامه دارد. آب‌های زیرزمینی در تمام سال در این غار جریان دارند. هر ساله گردشگران داخلی و خارجی از این غار بازدید می‌کنند.

مطالب و عکسها از سایت دالاهو dalahoo.us