20151010105102

استفاده بهینه از فضای کابینت ها
اکثر کابینت های آشپزخانه دارای دو طبقه است و معمولا فاصله آنها طوریست که با وجود انباشتگی ، بازهم قسمتی از بالای طبقه خالی میماند .
1 . برای اینکار میتوان کابینت را با کمی ابتکار و هزینه و یک سطح اضافی به سه طبقه تغییر داد و تحول عظیمی در نگهداری منظم و مرتب مواد در آشپزخانه ایحاد کرد . یک کدبانوی خانه مسلما ارزش هر طبقه از کابینت را بخوبی درک میکند .

2 . اگر بتوانید هنگام سفارش کابینت نو ، ارتفاع را طوری درنظر بگیرید که خیلی بلند باشد گاهی حتی با سه سطح تا چهار طبقه هم میتوانید داشته باشید ولی لوازمی را بالاتر قرار میدهید که دیر به دیر به آنها نیاز دارید .

در ضمن شاید بد نباشد که گهگاهی برای دادن لوازم طبقات بالای کابینت ، از آقای همسر برای ورود به آشپزخانه دعوت بعمل آورید !! تا از روی کاناپه ی جلوی تلویزیون بلند شوند و برایشان تنوعی ایحاد شود!
برای اینکه سطوح کمانه نکنند بهتر است اجناس سبک تر مانند زردچوبه و ادویه و ... وسط سطوح و اجناس سنگین مانند حبوبات و ... دو طرف قرار گیرند . بهترین محل برای اجناس سنگین تر طبقه اول است .

https://instagram.com/sofrehkhune/