20151010105113

تاریخچه ظروف چینی در جهان

بزرگترين توليد كننده ظروف چيني در جهان كشور چين مي‌باشد و بهترين ظروف را كشور آلمان توليد مي‌كند. در سال 1378 سرانه مصرف در ايران 0.6 كيلو گرم بوده است. در اين سال ميزان فروش داخلي ظروف چيني 38147 تن به ارزش 534 ميليارد ريال بوده است. اين ميزان فروش نسبت به سال 1373 از نظر وزن و ارزش به ترتيب 67 و 192 درصد افزايش داشته است. در سال 1378 بيش از 953 تن ظروف چيني به ارزش1.1 ميليون دلار به كشورهاي حاشيه خليج فارس، تركيه، كانادا و آسياي ميانه صادر گرديد.

اين ميزان نسبت به سال قبل از نظر وزن و ارزش به ترتيب 56.7 و 120 درصد افزايش يافته است. سهم صادرات از توليد ظروف چيني در اين سال تقريبا 2.5 درصد بوده است.

ظروف چيني بيش از 1700سال پيش براي اولين بار توليد شد و چندي نگذشت که اين ظروف چيني از مرز دريا ها هم گذشت و به کشورهاي ديگر صادر شد . برخي از ظروف چيني نفيس هم اکنون در موزه هاي معروف جهان نگهداري ميشود . بر اساس اسناد تاريخي ، تاريخ صدور ظروف چيني ساخت چين به خارج از کشور به قرن هشتم باز مي گردد ، در آنزمان ظروف چيني به منطقه خاور ميانه از مبادي تمدن جهان صادر مي شد ، اين ظروف ابتدا فقط مورد استفاده پادشاهان و اشراف بود وکمي بعد به دست تاجران رسيد .

از نظر آنان ظروف چيني که از خاک و گل تهيه شده بود و به يشم شباهت داشت ، عجيب و افسانه اي بود . در قرن نهم ميلادي بغداد مرکز تجارت جهان اسلام بود ، ابريشم و ظروف چيني کالا هاي عمده تحارت وقت بود . شايان ذکر است " جنگ خه " دريانورد معروف سلسله "مينگ" از سال هاي 1405-1433ظرف 29 سال 7 بار به اقيانوس آرام جنوبي و اقيانوس هند سفر کرد و بر اثر فعاليت هاي وي تجارت خارجي چين به اوج خود رسيد. " جنگ خه " در سفرهاي خود بسياري از ظروف چيني ساخت شهر " جين ده جن" را همراه برده و به نقاط مختلف اهدا کرد، بسياري از اين ظروف هم اکنون در موزه هاي کشورهاي مختلف نگهداري مي شود . در موزه " تپکابي" استانبول ترکيه 13058 عدد ظروف چيني نگهداري مي شود که همه آنها متعلق به توليدات کوره هاي دولتي است .

مخصوصا ظروف آبي و سفيد رنگ سلسله " يوان " ( 1206-1368) که تزييناتي با سبک اسلامي دارد ، ظروف چيني آن زمان که در موزه هاي چين نگهداري شده از نظر کيفي با آثار جمع آوري شده در موزه مزبور قابل مقايسه نيست و اين مساله ثابت مي کند که ظروف آبي و سفيد رنگ صادراتي آن زمان طبق سفارش ساخته و از مواد مرغوب تهيه شده است.

ظروف چيني چين در قرن 16م ابتدا به پرتغال سپس به بازار اروپا راه يافت. . پس از چند سال جنگ ، هلند به جاي پرتغال براقيانوس آرام غربي تسلط يافته و بزرگترين مشتري ظروف چيني ساخت چين تبديل شد . درسال هاي 1636، 1637و 1639 هلند جمعا صد ها هزار ظرف چيني ساخت شهر " جين ده جن " را خريد . درقرن 18م ميزان صادرات ظروف چيني به اروپا به 60ميليون رسيد . تفاوت ظروف صادراتي " چين ده جن " از لحاظ شکل قالب و سبک هنري بافرآورده هاي فروش داخلي به دليل مطبق سازي با رسوم غربي ها اعمال شده بود

براي نمونه ، نوعي از ظروف آبي و سفيد رنگ وجود دارد که علاوه بر نقشه هاي گل و پرنده و انسان که در نقاشي سنتي چين غالبا ديده مي شود ، نقش هاي تزييني خارجي مانند نقش گل لاله هم در آنها نمودار است که به ميزان فراوان مورد علاقه اشراف اروپايي بوده است . بسياري از کشورها به محض خريداري ظروف چيني مبادرت به تقليد و ساخت آن مي کردند . "ايزنيک" واقع در جنوب شرق استامبول " جين ده جن " ترکيه ناميده مي شود . سال 1755اروپائيان در قاره خود خاک چيني که مواد اوليه براي تهيه ظروف چيني است را پيدا کرده و در سال 1768 براي اولين بار ظروفي نظير ظروف ساخت " جين ده جن " را تهيه کردند . مبلغان مسيحي در قرن 18 م مدارکي فني از چين به اروپا بردند و باعث شد اروپاييان فناوري ساخت ظروف چيني را فرا گيرند .منبع نت