34355

 

ترکیب 5 رنگ تیره و روشن برای یک اتاق نشیمن شاد : قهوه ای - کرم و سبز - پسته ای و سفید