چیدمان انواع گل های آپارتمانی بر اساس فنگ شوئی
گیاهان خانگی نقش بسيار مهمی در ايجاد آرامش در خانه ايفا میکنند و از تكنيك های اصلی ايجاد آرامش به حساب می آيند. البته نحوه چیدمان و قرار گیری آنها نیز بسیار مهم است.


نقش گیاهان در ایجاد آرامش در خانه

گیاهان خانگی نقش بسیار مهمی در ایجاد آرامش در خانه ایفا میكنند و از تكنیك های اصلی ایجاد آرامش به حساب می آیند. وجود گیاهان در خانه علاوه بر اینكه نیروی زندگی به محیط القا می كند، به پاك ماندن هوای محیط نیز كمك خواهد كرد.


گیاهان در اشكال گوناگون انرژی های مختلفی در محیط پدید میآورند و جایگاه خاص خود را دارند. برای مثال:
• گیاهان عمودی كه دارای برگ های نوك تیز هستند بهتر است در قسمتهای جنوبی و گوشه ها (كنجها) قرار گیرند.
• گیاهانی با برگ های گرد و آویزان، بیشتر آرامشبخش هستند و ترجیحا می بایست در قسمتهای شمالی خانه قرار گیرند.
گیاهان تنها در صورت سالم بودن قادرند انرژیهای مثبت در محیط خلق كنند وگرنه گیاهان بیمار كه دارای برگ های ناسالم هستند تنها انرژیهای منفی تولید می كنند و باعث ركود و بیروحی در محیط میشوند.

گل ها

گل های زیبا و خوش رنگ همواره یكی از عناصر اصلی جان بخشی در محیط بوده اند. گلها ویژگی خاصی دارند و آن اینكه با نور و دمای موجود در محیط بازی میكنند و تغییر جهت میدهند. همچنین هر یك از گلها دارای شخصیت و ویژگیهای رفتاری خاص خود است كه انرژی خاصی نیز در محیط منتشر میكند. برای مثال، لاله بهاری با آن قامت كشیده و گلبرگهایی به سمت بالا، دارای نوعی وقار و قدرت است، نیرویی قوی در محیط منتشر میكند و حس اقدار و اعتماد به نفس را در محیط بالا میبرد. در مورد گل ها می بایست به نكته ظریف و مهم دیگری نیز توجه داشته باشید و آن اینكه، گل ها در صورت زنده بودن قادر به پراكنش انرژی مثبت در محیط هستند! گل های از شاخه جداشده ای كه در گلدان ها قرار می گیرند گل های مرده به حساب می آیند و علی رغم باور بسیاری از افراد، حس كسالت و بی روحی را در محیط القا میكنند. گل های خشك نیز به همین صورت هستند، مخصوصا زمانی كه رنگ آن ها با مرور زمان آسیب می بیند و گردوخاك روی آن ها می نشیند، انرژی منفی بیشتری از خود ساطع میكنند. بنابراین توصیه میكنیم گیاهان گل دار در خانه خود قرار دهید و با رسیدگی به آن ها كمك كنید تا نشاط و طراوت شان حفظ شود و بتوانند انرژیهای زندگی بخش را برای شما به وجود آورند.

گل و انرژیهای پنجگانه
انرژیها به صورت كلی در قالب پنج نوع از عناصر طبیعی وجود دارند: آب، آتش، فلز، چوب و خاك كه هر یك از این عناصر ویژگی خاص خود را دارند و هرفصل نیز سمبل یكی از این عناصر طبیعی انرژی است.
• بهار (زمان رویش و سرسبزی) نماد عنصر چوب است.
• تابستان (فصل گرما و حرارت) نماد عنصر آتش است.
• پاییز (فصل برداشت محصول) نماد عنصر فلز است.
• زمستان (فصل سرما) نماد عنصر آب است.

• زمان تغییر فصول نیز جایگاه عنصر خاك است.


گیاهان نیز رابطه تنگاتنگی با اكثر عناصر مهم طبیعی دارند و از اینجاست كه نقش مهم آنها در تولید انرژی تعیین میشود. برای مثال، گیاهان بدون چوب معنایی ندارند و بدون گرما كه از ویژگیهای آتش است قادر به رشد نیستند؛ همچنانكه خاك بستر رویش گیاهان است و بدون وجود آب رشد گیاهان ممكن نیست!

گلهایی با انرژی چوب:

گیاهانی كه برگها، شاخهها، ریشهها و میوههای آبدار و باطراوت دارند، دارای انرژی عنصر چوب هستند. رنگ مربوط به این عنصر سبز است.
گلهای عنصر چوب بهتر است در قسمتهای جنوبی و شرقی اتاق قرار داده شود زیرا در این صورت، انرژیهای مثبت بیشتر و موثرتری منتشر خواهند كرد كه بر سلامتی جسم تاثیرگذارند. چنانچه این نوع گلها در قسمتهای شمالی و غربی اتاق قرار گیرند، انرژی تولید شده از آنها باعث بهتر شدن روابط دوستانه میشود.

گلهایی با انرژی آتش:

گلهای قرمز و دیگر رنگهای گرم دارای انرژی از نوع عنصر آتش هستند. قرار دادن این گلها در قسمتهای جنوب و جنوب غربی اتاق باعث انتشار انرژیهای بسیار موثر و خلق محیط دوستانه، حس شهرت و غرور، عشق و تحرك میشود. نكته دیگر اینكه رنگهای قرمز، صورتی و ارغوانی به طور كلی نماد انرژی عنصر آتش هستند.

گلهایی با انرژی خاك:

گلهایی با طیفی از رنگهای طلائی، نارنجی ملایم، زرد یا شكلاتی، دارای انرژی عنصر خاك هستند. عنصر خاك به نوعی از عنصر آتش پیروی میكند به همین دلیل رنگ گلهایی كه انرژی این عنصر را تولید میكنند نزدیك به گلهاییاست كه انرژی عنصر آتش را تولید میكنند. رنگ نارنجی و زرد بسیار شادیزا هستند و وجود گلهایی به این رنگ در منزل، نوعی خوشآمدگویی به میهمانان عزیز به شمار میرود.
این گلها بهتر است در مركزیت اتاق قرار گیرند زیرا در این صورت بیشتر میتوانند اثربخش باشند و احساس راحتی و آرامش را القا كنند. وجود این نوع گلها در اتاقهای كنفرانس خصوصا در قسمتهای غربی و شمالی آن بسیار توصیه میشود، زیرا انرژی ساطع شده از آنها باعث بهبود روابط میشود.

گلهایی با انرژی فلز:

گلهای سفید و كرم خالق انرژی عنصر فلز هستند. انرژی منتشر شده از این گلها در محیط، بسیار آرامشبخش خواهد بود. توصیه ما این است كه برای اثربخشی بیشتر، این گلها را به شكل ساده بیارایید. همچنین این نوع گلها، برای قراردادن در مراسمهای رسمی مثل جشن عروسی بسیار مناسب هستند.

گلهایی با انرژی آب:

گلهای كه دارای طیفهای رنگ طوسی، آبی یا مشكی باشند، گلهایی هستند كه انرژیهای مربوط به عنصر آب را تولید میكنند. قرار گرفتن این گلها در قسمتهای غرب و شمالغربی اتاق باعث كاهش تنشها و آرامش میشود. از دیگر ویژگیهای انرژی منتشر شده از این نوع گلها، القا كردن حس نشاط و سلامتی در محیط است؛ به خصوص اگر در قسمت شرق اتاق قرار گیرند. منبع : سيمرغ