Caneel_Bay_E403-032x024x01-m_copy

 

تا به حال توجه كرده اید كه فضای داخلی خانه و نحوه چیدمان اسباب و اثاثیه منزل ارتباط مستقیمی با افزایش انرژی شما در بدو ورود به منزل دارد. به عقیده طراحان داخلی یكی از مهمترین عواملی كه موجب تشدید نگرانی و پریشانی حال فرد پس از گذران یك روز كاری می شود، حضور در فضایی است كه هیچ گونه هماهنگی در نوع چیدمان و رنگ آمیزی آن دیده نمی شود. گرچه به نظر ساده می آید ولی تناسب بین رنگ دیوارها با پرده و مبلمان و نیز نحوه دكوراسیون تاثیر فوق العاده ای در شاد و سرزنده كردن آدم ها دارد. مشكل اصلی بیشتر خانه ها یكنواختی است. در اغلب خانه ها نقطه تمركز محل قرار گرفتن تلویزیون است كه چون معمولا در یك كنج خلوت قرار می گیرد، افراد را از توجه و لذت بردن از سایر فضا محروم می كند. ابتدا برای از بین بردن یكنواختی مركز توجه خانواده را تغییر دهید. مبل ها را به جای اینكه به دیوار تكیه دهید كمی به هم نزدیك كنید و یك قطعه فرش یا گلیم به صورت قطری پهن كنید با این كار تمام توجه را از تلویزیون برداشته اید.

فراموش نكنید یكی از مواردی كه باعث می شود افراد خانواده از هم فاصله بگیرند و به اتاق های خودشان پناه برند، نبود فضای گرم و صمیمی برای گفت وگو است. البته این بدان معنی نیست كه تلویزیون را به طور كل از اتاق نشیمن حذف كنید. تلویزیون را به جای قرار دادن در كنج به مركز دیوار بیاورید به گونه ای كه در فاصله میانی دو كاناپه قرار گیرد.
حتی می توانید در انتهای اتاق دو طبقه چوبی نصب كنید و از آن به عنوان میز تلویزیون كتابخانه و حتی قراردادن اشیای زینتی استفاده كنید. قرار دادن گیاه در بین كاناپه و قفسه ها نیز كمك بزرگی به تغییر روحیه افراد می كند.تغییر دیگری كه برای رهایی از یكنواختی پیشنهاد می شود تغییر چیدمان آشپزخانه است. میز ناهارخوری را از آشپزخانه بیرون آورید و در فاصله بین اپن و محل قرارگیری مبلمان قرار دهید. با این كار محل اجتماع خانواده در زمان صرف شام را از فضای سرد و یكنواخت آشپزخانه دور می كنید. گذاشتن آباژور بلند در فاصله بین اپن و میز ناهارخوری در كنج دیوار نیز تاثیر بسزایی در دلپذیر كردن فضای خانه از لحاظ نورپردازی خواهد داشت.
عنصر رنگ را به هیچ وجه فراموش نكنید.
رنگ جادویی است كه می تواند اتاق را از محیطی سرد و كسل كننده به فضایی گرم و صمیمی متحول سازد. اولین عنصری كه در بدو ورود به خانه چشم را خیره می كند، رنگ است. استفاده از رنگ های روشن مثل سبز، آبی و صورتی برای پرده، رومبلی، كوسن و حتی دیوارها می تواند شادابی و سرزندگی مضاعف در انسان ایجاد كند.منبع: مجله روزانه گروه مبین . گردآوری مهسا