78676788088713

 

چیدمان میزغذاخوری رسمی با چینی و کریستال و زیربشقابی های تورباف رنگ سفید به مناسبت سال نو