napkin101

چه حالی خواهید داشت , وقتی وارد رستورانی شوید که با سلیقه تمام , دستمال سفره ای به این زیبایی برای شما روی میز درست کرده باشند ؟؟!!

شما از کدام دسته مشتریان هستید ؟ فقط خوردن و غذا برای شما مهم است و بس ؟؟!!  یا از آن دسته هستید که تشریفات را دوست دارید و آن را نوعی خوشامد به حساب میاورید ؟

 

از هر گروه که باشید برای ما فرقی نمیکند . ما آموزش تا زدن دستمال سفره را شروع خواهیم کرد . بالاخره شما را هم سر براه خواهیم کرد !! یا شخصا به دستمال سفره و تا زدن آن علاقمند خواهید شد یا حداقل نظرتان به میز و سلیقه صاحب رستوران جلب خواهد شد !!

 

برای تهیه این نوع دستمال سفره قطعا دو طرح دستمال : یکی ساده و دیگری طرح دار یا گلدار نیاز داریم . این مدل را " هاوایی " نام خواهیم نهاد !

 

napkin_hawaii

 

روی تصویر مراحل شماره گذاری شده . روی عکسها کلیک کنید تا در اندازه بزرگ مشاهده کنید :

مرحله اول : ابتدا دستمال طرح دار را کاملا باز کنید و سپس پشت و رو روی میز قرار دهید .

مرحله دوم : هر چهارگوشه را به سمت داخل و مرکز دستمال تا بزنید تا تصویر بعدی آن بدست آید .

مرحله سوم : اکنون از سمت بالا و پایین مقابل هم یکبار به رو تا بزنید تا تصویر بعدی بدست آید .

مرحله چهارم : از یک سمت دیگر به سمت زیر تا بزنید .

مرحله پنجم : سپس به صورت اریب قسمتی از تا را به سمت رو برگردانید . مانند تصویر بعدی همین کار را برای سمت دیگر تکرار کنید .

مرحله ششم : از سمت دیگر قسمتی از تا را به سمت بیرون و به شکل مثلث تا بزنید . مانند شکل بعد در طرف دیگر تکرار کنید .

مرحله هفتم : اکنون قسمت پایین همین سمت را به داخل و زیر دو لبه سمت دیگر تا بزنید . به طوری که لبه تا پایین زیر دو لبه یقه قرار بگیرد .

IMG 0018-2

مرحله هشتم : یک دستمال ساده را بادبزنی چین داده و زیر آن قرار دهید .