8765432

 

 

 

 

 

قبول انواع سفارشات کیکهای تولد و مجلسی، دسرهای ژلاتینه ، شارلوت ، تزیینات قند و کلوچه دزفولی  پذیرفته میشود.

مدیر : نوری

برای شهر اهواز و شهرهای نزدیک

http://shahzadbanoo.blogfa.com/