1a00c101

دوره آموزشی نظام سازماندهی و آراستگی 5S

امتیازات دوره  :

صدور گواهینامه آموزشی بین المللی از  INO Cert  کانادا

ثبت اسامی شرکت کنندگان در بخش آکادمی سایت  INO Cert  کانادا

هدف از دوره : جلوگیری و پیشگیری از اتلاف منابع و بهبود بهره وری , ارتقاء کیفیت و افزایش رضایتمندی مشتری و کارکنان

محتوای دوره :

تاریخچه 5S

مفهوم و اهداف 5S

ارتباط بین بهبود مستمر و بهره وری و استاندارد های کیفیت با  5S

مبانی و اجرای 5S

ویژگی ها و مزایای استقرار و پیاده سازی 5S

کارگاه آموزشی آراستگی محیط کار و آشنایی تئوری و عملی با اجزای  5S ( کارگاه های آموزشی )

تشریح عوامل موثر در اجرای این نظام

دامنه کاربرد 5S در سازمان

ارکان و تشکیلات نظام آراستگی  5S فرآیند و اهداف ممیزی نظام سازماندهی

مراحل اجرا و ساماندهی , مراحل اجرا و پیاده سازی 5S در سازمان

نکات کلیدی و مهم در خصوص 5S , اهم وظابف کارکنان در اجرا و پیاده سازی 5S

ارائه نمونه های علمی از پیاده سازی 5S در شرکت ها بهمراه نمایش فیلم , پرسش و پاسخ

مدت دوره :

2 روز در تاریخ : 29 و 30 مرداد ماه 1393

شهریه دوره : مشتمل بر جزوه ها و خدمات پذیرایی و اخذ امتحان نهایی و صدور گواهینامه بین المللی مبلغ کل : 2/500/000 ریال خواهد بود .

تماس :  -  22200500

 برگزاری دوره های آموزش پرسنل خدماتی و تشریفاتی