1asast30

آموزش بافت کشبافت با دو میل

بافت کشبافت :

که کشبافت تکی و دوتایی هست که در هر دو پشت و روی بافت یک شکل هست .

کشبافت تکی :

رج اول : یک دانه از زیر + یک دانه از رو + ..... این کار تکرار میشود تا انتهای رج .

 

رج دوم : دانه ای که در رج قبل از رو بافته شده  این رج از زیر بافته میشود به زبان ساده تر دانه ها را همونطور که میبینیم میبافیم .

این کار در تمام طول بافت انجام میشود .

کشبافت دوتایی :

مانند کشبافت تکی هست منتها دودانه از زیر + دو دانه از رو بافته میشود .

1asast31

در رج برگشت هم دانه ها همانطور که دیده میشوند بافته میشوند یعنی باز دو دانه از زیر + دو دانه از رو .

بافتنی در سفره خونه

 

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn