فاطمه کردستانی مشهور به رزا منتظمی (زاده ۱۳۰۱ - درگذشته ۱ آبان ۱۳۸۸)، استاد آشپزی و نویسنده کتاب مشهور «هنر آشپزی» است.

رزا منتظمی که بنا بر اصطلاح قدیمی فارسی، از هر انگشتش هنر می ریخت، و کتاب آشپزیش را صد ها هزار نفر خوانده اند، جمعه شب در پی یک بیماری طولانی در تهران درگذشت. او در سال 1302 بدنیا آمد و هشتاد.و هفت سال زندگی کرد. هر چند که در سال های اخیر در اثر سنگینی بار رنج هایی که در اطرافش می دید می گفت انگار 200 سال عمر کرده است. او در چند سال گذشته به علت کهولت و بیماری قادر به حرکت و کار نبود. اوبخش بزرگی از زندگیش را با تحرک، کاردانی و نوجویی به هزاران زن جوان و کمتر جوان در کلاس هایش درس آشپزی داد. او اولین زنی بود که آشپزی را با نگاهی مدرن به عنوان یک هنر وارد باور عمومی کرد. کتابش در دو جلد در بر گیرندۀ 1700 دستور غذای ایرانی و خارجی است و از نظر دقت و ارزش های زیبایی شناسی اولین کتاب آشپزی مدرن بود که در سال 1347 برای اولین بار منتشر شد و با بیش از پنجاه بار تجدید چاپ به یک کتاب مرجع تبدیل شد. البته در سال های اخیر چاپ مجدد آن دچار مشکل شد زیرا وزارت ارشاد از اختصاص کاغذ کافی به آن خودداری می کرد. رزا منتظمی خود امر نشر و فروش کتابش را به عهده داشت و منبع اصلی درآمدش از این راه تأمین می شد . رزا منتظمی دلبستۀ پیشرفت زنان و کشورش بود و در زمینۀ تخصصی خود در این جهت جانانه زحمت می کشید. او غمخوار مردم بود و از دیدن فقر، اعتیاد و خشونت سخت رنج می کشید و با تمام ظرفیت فعالیت و شهرتش زنی فروتن بود. می گفت ادعایی ندارم و معجزه ای نکرده ام.خدا استعدادی به من داد و منهم پی اش را گرفتم . کتاب  هنر آشپزی که سلیقۀ ایرانی و تجدد خواهی در آشپزی را به صدها هزار خانۀ ایرانی برده است، نام رزا منتظمی را زنده وپر جلا نگاه خواهد داشت.

 

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn